28.5 C
Bangkok
วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 16, 2019

sophie

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

จังหวัดสตูลมอบทุนอุปการะเด็กมุสลิมในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดสตูล คัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส เพื่อรับมอบทุนอุปการะจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท มีจำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,200 บาท ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกจากองค์ประกอบครบถ้วนแล้ว ปรากฏว่าเยาวชนดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนอุปการะจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบททั้งสิ้น...