28.5 C
Bangkok
วันพฤหัส, พฤศจิกายน 14, 2019

sophie

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

มุสลิมบนเส้นทางความขัดแย้งทางชาติพันธ์ในศรีลังกา และกระแสต่อต้านมุสลิม (ตอนที่ 1)

  มุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศศรีลังกาที่มีจำนวนกว่า 2 ล้านคน อันประกอบไปด้วยชาว “มัวมุสลิมศรีลังกา” “อินเดียมุสลิม” และ “มลายูมุสลิม” คำว่า “มัว” (Moor) ในความหมายเชิงประวัติศาสตร์อาจหมายถึงมุสลิมที่มีเชื้อสายมาจากอาหรับหรือคนแทบแอฟริกาเหนือดั้งเดิม แต่คำว่า “มัว” ในความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปก็อาจหมายรวมถึงชาวมุสลิมเชื้อสายอินเดียด้วย ส่วนมลายูมุสลิมคือพวกที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเอเชียใต้นับตั้งแต่ยุคที่ศรีลังกาตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 17 แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องถือว่าชาว “มัวมุสลิม” คือคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดามุสลิมเชื้อสายต่างๆ ในประเทศศรีลังกา ชาวมุสลิมเหล่านี้อาศัยอยู่หนาแน่นในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศ คิดจำนวนเป็น 1 ใน 3...