30.2 C
Bangkok
วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2019

sophie

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส มอบวุฒิบัตร 240 คน ผู้ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 240 คน ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนราธิวาส กว่า 5 แสนบาท โดยมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินจัดขึ้นเพื่อนำเจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบเขียนแบบ การตัดต่อวีดีโอ การออกแบบงานและเขียนแบบงาน รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรภาครัฐ ได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน...