32 C
Bangkok
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2018

Siri

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้ นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย...