28.5 C
Bangkok
วันพฤหัส, พฤศจิกายน 14, 2019

Num

รายการโปรดกระทู้ฟอรั่ม

ผู้ใช้นี้ไม่มีรายการโปรดกระทู้

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

การอิสติฆฟาร (ขออภัยโทษ) ต่อผู้ทรงอภัยยิ่ง..

  ขณะที่เกิดภัยแล้ง เทือกสวนไร่นาขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือฝนฟ้าตกจนเกิดอุทุกขภัย พึงทราบเถิดว่าความเลวร้ายต่างๆ ที่มันเกิดขึ้น ก็ด้วยนำมือของมนุษย์แหละ ผู้คนก็ทำบาปกันมากขึ้น หนำซ้ำมิยอมที่จะเลิกและสำนึกผิด (อิสติฆฟาร) ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่า บ่าลอ(ภัยพิบัติ) จะไม่ลงมาหรอก นอกเสียจากการที่คนทำบาปและภัย หรือบ่าลอนั้นก็จะไม่ถูกขจัดไปนอกเสียจากการเตาบัต(สำนึกผิดหรือการอิสติฆฟาร) ริสกีที่เราคิดว่าได้แน่ๆ มันถอยห่างจากเราไปก็สาเหตุจากการทำบาปของเราประการหนึ่งเช่นกัน ดั่งท่านนบี(ซ.ล.)กล่าวไว้ซึ่งมีความว่า แท้จริงบ่าวคนหนึ่งซึ่งถูกห้ามจากริสกีที่พึงได้ ก็เนื่องด้วยเหตุจากบาปที่เขาได้ทำไป งั้นการอิสติฆฟารคือการสลายความเลวร้ายและจะนำมาซึ่งความดีอันมากมาย ดั่งท่านนบี(ซ.ล)กล่าวไว้ซึ่งมีความว่า ผู้ใดอิสติฆฟารเป็นประจำ.อัลลอฮฺจะทรงไห้พบทางออกแก่ผู้ไม่เห็นมัน และทรงให้ความเบิกบานแก่ผู้เศร้าหมอง และพระอค์จะทรงประทานริสกีให้โดยไม่คาดคิดมาก่อน...ครับมาอิสติฆฟารกันเถอะครับ .. ครั้งหนึ่งท่านนบีอีซาได้นำประชาชนของท่านออกไปเพื่อทำการขอฝน ท่านก็แจ้งประกาศว่า ใครที่มีบาปโปรดได้กลับไปเถิด...