25.7 C
Bangkok
วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019

MP-MUSLIM

สร้างข้อความตอบกลับฟอรั่มแล้ว

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ฟะฎีละฮ์ (ประโยชน์) ควรกล่าวก่อนนอน… โดย อ.อาลี กองเป็ง

  ท่านติรมิซีย์กล่าวว่า ท่านซอและห์บินอับดุลเลาะห์ ได้เล่ากล่าวแก่พวกเรา อะบูมุอาวิยะฮ์ได้บอกกล่าวแก่พวกเรา จากอัลวะซอฟีย์จากท่านอะฏียะฮ์จากท่านอะบีสะอีดจากท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า: ผู้ใดกล่าวขณะลงนอนยังที่นอนของเขาว่า.. “อัสตัฆฟิ่รุ้ลลอฮั้ลละซี..ลาอิลาฮะอิ้ลลาฮุวั้ลฮัยยุ้ลกอยยูม..วะอะตูบุ่อิลัยฮ์” (3 ครั้ง) อัลลอฮฺทรงอภัยโทษในบาปทั้งหลายของเขา..ถึงแม้ว่ามันจะมากมายเท่าฟองของน้ำทะเล.. ถึงแม้นจะมากหลายเท่าจำนวนใบไม้ ถึงแม้นว่ามันจะมีจำนวนที่มากมายเท่ากับทรายซึ่งทับถมกันอยู่ และถึงแม้นว่ามันจะเท่ากับจำนวนวันในโลกดุนยา จากฟะฎีละฮ์ซึ่งถูกบันทึกในอัษการ..และบันทึกในฟะฎีละฮ์ของชัยค์บินบาส ส่วนท่านอั้ลบานีย์แจงว่าฏ้ออีฟ ส่วนผม กล่าวก่อนนอนทุกครั้งอั้ลฮัมดุลิ้ลละฮ์ ไม่ใด้บังคับใครนะครับ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน หากแม้นมีท่านใดกล่าว่าฎ้ออีฟ ก็ขอให้พิจารณาคำพูดของท่านอิหม่ามนะวาวีย์ว่า บรรดานักวิชาการหะดิษมีความเห็นให้นำมาปฏิบัติ   ขอบคุณ อ.อาลี กองเป็ง