25.7 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 20, 2019

Nut Sa-Id

เริ่มกระทู้ฟอรั่มแล้ว

ผู้ใช้นี้ไม่เคยสร้างกระทู้ใด ๆ

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

บันทึกบทใหม่ในแดนกีวี : เรียนรู้โลกกว้างอย่างเข้าใจ โดย อิมรอน โสะสัน

  บันทึกประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2561 "สำหรับข้าพเจ้าแล้ว อำนาจทางการเมืองมิใช่เป็นเป้าหมาย หากเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในชีวิตทุกรูปแบบอำนาจทางการเมืองหมายถึงความสามารถในอันที่จะกำหนดชีวิตของประเทศโดยผ่านผู้แทนของประชาชน ภาวะเช่นนี้คืออนาธิปไตยที่ตื่นแล้ว ในรัฐที่มีภาวะหรือสภาพดังกล่าว ทุกคนปกครองตนเองโดยไม่เป็นอุปสรรคแก่การอยู่กินของเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้น ในอุดมรัฐหรือรัฐในอุดมการณ์ อำนาจทางการเมืองจึงไม่มีเพราะไม่มีรัฐ แต่รัฐในอุดมการณ์ดังกล่าว ไม่มีทางจะบรรลุได้โดยสมบูรณ์ในชีวิต ดังนั้น THOREAU จึงกล่าวไว้เป็นแบบฉบับว่า "รัฐที่ดีที่สุดคือรัฐที่ปกครองน้อยที่สุด” “ข้าพเจ้าเชื่อว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น จะเกิดได้ด้วยวิธีการของอหิงสาเท่านั้น โลกจะเป็นสหพันธ์ได้โดยตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของอหิงสา การใช้กำลังหรือความรุนแรงจะต้องละทิ้งโดยเด็ดขาดในการแก้ปัญหาของโลก" (ประชาธิปไตยกับประชาชน มหาตามะ...