30 C
Bangkok
วันจันทร์, กันยายน 24, 2018

Lateefabe Klinchant

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

สุไหงโก-ลก เตรียมจัดกิจกรรมเสวนา “สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข” วันที่ 8 ส.ค. 60

ผอ.สวท.สุไหงโก-ลก เตรียมจัดกิจกรรมเสวนา “สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข” วันที่ 8 ส.ค.60 ณ บ้านเจาะบากง ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายนริศ แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก พร้อมนายวิทยา อับดุลเลาะห์ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ไปสำรวจความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมเสวนา “สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุข” วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.30น....