27 C
Bangkok
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019

Kbank Obasa

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธีฯ มอบประกาศนียบัตรผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกา หลังผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

  รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกา ชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกา ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอนตาดีกาที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 9 จำนวน 120 คน...