28.2 C
Bangkok
วันเสาร์, พฤศจิกายน 23, 2019

Alwanee Nadaman Nadaman

รายการโปรดกระทู้ฟอรั่ม

ผู้ใช้นี้ไม่มีรายการโปรดกระทู้

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

กรมการศาสนาจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562

  กรมการศาสนา จัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ประจำปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 104 ศูนย์ จำนวนเงิน 1,715,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดที่เปิดดำเนินการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดังนี้     ที่มา : islamicbangkok.or.th