31 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 17, 2019

Alwanee Nadaman Nadaman

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ผู้ว่าฯยะลา อวยพรพี่น้องมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ

  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งว่า "...กระผมนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่น ที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้อย่างเต็มความสามารถ และด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง โดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม ทั้งเรื่องการมอง การพูด และการฟัง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย ตลอดเดือนรอมฎอนนี้..." การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัด...