27 C
Bangkok
วันพุธ, มกราคม 23, 2019

ฟอรั่ม

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 เพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ที่บริเวณลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ได้มีโอกาสพบปะและร่วมละศีลอด กระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน...