“ดุอาอฺ” นั้นเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา คือการวิงวอนของจากอัลลอฮฺ รวมถึงการสรรเสริญและสดุดีพระองค์ ซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งกับกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะมีใครรู้บ้างว่า เวลา สถานที่ และสภาพใดที่เหมาะในการขอดุอาอฺ วันนี้เราเลยมากล่าวถึงให้ทราบกัน

1. เวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอฺ

        – กลางดึกช่วงสุดท้ายของคืน
        – คืนลัยละตุลก็อดรฺ
        – หลังละหมาดห้าเวลา
        – ระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺ
        – ช่วงเวลาเฉพาะเวลาหนึ่งในกลางคืน(ไม่มีระบุว่าช่วงไหน)
        – ช่วงเวลาเฉพาะเวลาหนึ่งในวันศุกร์นั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายหลังอัศร์
        – ช่วงเวลาอะซานเรียกสู่การละหมาดห้าเวลา
        – เมื่อนอนในสภาพที่มีวุฎูอ์(น้ำละหมาด)จากนั้นตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนและขอดุอาอ์
        – การขอดุอาอฺในเดือนเราะมะฎอน

2. สถานที่ที่ดีที่สุดในการขอดุอาอฺ

        – ดุอาอฺวันอะเราะฟะฮฺ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ
        – ดุอาอฺบนเนินเศาะฟาและมัรวะฮฺ
        – ดุอาอฺ ณ อัล-มัชอัร อัล-หะรอม
        – ดุอาอฺหลังจากขว้างเสาหินอันที่หนึ่งและอันที่สองในวันตัชรีก

3. สภาพที่ดีที่สุดในการขอดุอาอฺ

        – หลังจากที่กล่าวขอว่า “ลาอิลาฮะ อิลลา อันตะ สุบหานะกะ อินนี กุนตุ มินัซ ซอลิมีน”
        – ดุอาอฺในขณะที่จิตใจรำลึกถึงและมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮฺ
        – ดุอาอฺหลังจากอาบน้ำละหมาด
        – ดุอาอฺของผู้เดินทาง
        – ดุอาอฺของผู้ป่วย
        – ดุอาอฺของผู้ที่ถูกอธรรม
        – ดุอาอฺของบุพการีแก่ลูกหลาน
        – ดุอาอฺของผู้ที่อยู่ในภาวะคับขัน
        – ดุอาอฺขณะสุญูด
        – ดุอาอฺของบรรดามุสลิมเมื่อมีการนั่งรวมกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺ
        – ดุอาอฺเมื่อได้ยินไก่ขัน
        – ดุอาอฺเมื่อตกใจตื่นเวลากลางคืนแล้วกล่าวว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะห์ดะฮู…” จนจบ จากนั้นก็กล่าวอิสติฆฟารและขอดุอาอฺ

 

ขอบคุณขอมูลจาก : Islam House

แบ่งปัน