เวลาคนตายเห็นมีการรมกำยาน มันมีที่มาที่ไปยังไง หลักฐานมีหรือไม่ ?

ตอบ      การใช้กำยานเป็นการใช้ของหอมอย่างหนึ่งซึ่งศาสนาส่งเสริมให้ใช้ของหอม สำหรับการใช้กำยานเมื่อมีคนตาย ยังไม่พบหลักฐานให้ใช้หรือห้ามใช้ ส่วนที่มาและเหตุผลน่าจะเป็นการใช้ของหอมเพื่อดับกลิ่น ซึ่งอาจเกิดจากผู้ตายก็ได้ จึงไม่น่าจะเป็นการต้องห้ามแต่ประการใด (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน