pnoht600128001000501_28012017_063223

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินสนับสนุนให้นักเรียน 3 พี่น้อง ซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนัง พร้อมประสานกรมการแพทย์ส่งตัวเข้ารักษาที่กรุงเทพมหานคร

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นักเรียน จำนวน 3 คน เพื่อเข้ารับการรักษา เนื่องจากป่วยเป็นโรคผิวหนัง มีอาการผิวหนังถลอก มีตุ่มน้ำใสๆ นูนสีแดง ขึ้นตามมือ แขน ขา ทั้ง 2 ข้าง โดยนักเรียนทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน ประกอบไปด้วย ด.ญ.อามีนะห์ รอเย็ง อายุ 14 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.รูไวดา รอเย็ง อายุ 11 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ด.ช.มูฮัยมิน รอเย็ง อายุ 7 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 คน เป็นโรคผิวหนังตั้งแต่เกิด หากเกิดอาการกำเริบจะมีอาการเป็นไข้ ปวดหัว ตาแดง ตาบวม ไม่สามารถลืมตาได้ เป็นระยะเวลา 2-3 วัน ทำให้ต้องขาดเรียน

pnoht600128001000502_28012017_063223 pnoht600128001000503_28012017_063223

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้ทราบเรื่องดังกล่าว จึงได้ประสานไปยังสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการรักษา โดยทางสถาบันโรคผิวหนัง ยินดีรับเด็กนักเรียนทั้ง 3 คน เข้ารับการรักษาโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ถ้ารายการใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือเกินสิทธิ ทางสถาบันโรคผิวหนังจะรับดูแลให้เป็นกรณีพิเศษ

โดยเด็กทั้ง 3 คน พร้อมครอบครัว จะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการรักษาในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ให้ความอนุเคราะห์นำส่งผู้ป่วยด้วยเครื่องบินเพื่อเดินทางจากหาดใหญ่ไปยังกรุงเทพมหานครต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน