นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป รัฐบาลมาเลเซีย โดยกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย จะออกปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศ เพื่อจับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย และนายจ้างที่ลักลอบทำงานและจ้างงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียจะไม่มีการประนีประนอมกับฝ่ายใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการไหล่บ่าของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซีย ขณะที่ โครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติ ที่ประเทศมาเลเซียดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นั้นจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้

และจากการดำเนินการของรัฐบาลมาเลเซีย เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเตือนถึงกลุ่มแรงงานไทยจำนวนมากที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียอย่างเคร่งครัด หรือหากแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานแบบไม่ถูกต้อง ขณะนี้ ยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติได้ เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการที่รัฐบาลมาเลเซียจัดขึ้น

สำหรับโครงการมอบตัวด้วยความสมัครใจ หรือโครงการ 3+1 กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ยังอาศัยอยู่ในมาเลเซีย รวมทั้งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ลงทะเบียนโครงการนิรโทษกรรมฯ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตทำงานเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนด สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 03-2145-5868 หรือ 03-2145-6004 หรืออีเมล์ thai_labour_office@yahoo.com หรือที่ facebook สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน