วันที่ 5 ก.ค. 62 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนคือแขกของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจในดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม และได้ปฏิบัติตามหลักครบทั้ง 5 ประการ ทั้งเรื่องของการกล่าวคำปฏิญาณตน การละหมาดครบ 5 เวลา การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน การจ่ายซากาตให้กับผู้ที่ยากไร้ และการไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

ทางภาครัฐรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พาทุกคนไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต โดยทั้ง 8,400 คนทั่วประเทศไทยที่ได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนั้น รัฐบาลจะดูแลทุกท่านอย่างสุดความสามารถซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ไปดูแลทุกคนตลอดระยะเวลาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ และส่งทุกคนขึ้นเครื่องบินจนถึงบันไดนอกจากประเทศไทย และสุดท้ายขอให้ทุกคนนำเอาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมความมีน้ำใจ มีเมตตา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ด้วย

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการอำนวยความสะดวกทุกภาคส่วนมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งฝ่ายปกครองหนังสือเดินทางและด้านสาธารณสุข ขณะที่ ศอ.บต. ได้มีการให้บริการติดต่อประสานงานและนำลูกเสือสันติสุขชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่มาอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการจราจร การขนสัมภาระ การปฐมพยาบาล รวมถึงการเป็นล่ามแปลภาษาให้แก่ผู้ที่ไม่ภาษาสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งมีการจัดคณะลูกเสือฯ ทั้งที่สนามบินนราธิวาส และสนามบินหาดใหญ่

#พิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ #ท่าอากาศยานนราธิวาส #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน