ชมรมครอบครัวศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบถุงน้ำใจ 150 ชุด แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เพื่อให้ทางกลุ่มได้ส่งมอบแก่ครัวเรือนยากจนในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนพิเศษและศักดิ์สิทธิ์ โดยภายในถุงน้ำใจจะบรรจุข้าวสาร กล่องยาสามัญประจำบ้าน อินทผาลัม หน้ากากอนามัย และยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ภายในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนรอมฎอนนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ศอ.บต. ยังได้มอบอิทผาลัมแก่ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วยสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 จังหวัด ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้นำศาสนาและกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ อาทิ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัวเรือนที่ยากจน ผู้ต้องขังในเรือนจำ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ในกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1442

นอกจากนี้ ผู้แทน ศอ.บต. ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนไร้สัญชาติ หรือไม่สถานะทางทะเบียนราษฎร ภายหลังเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม DNA กับ ศอ.บต. เพื่อมอบชีวิตใหม่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในเดือนนี้ อีกด้วย

ที่มา :ThaiNews

แบ่งปัน