เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะ ต้อนรับคณะฮุจญาจเที่ยวบินแรกกลับจากฮัจย์

วันที่ (7 กันยายน 2560) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะฮุจญาจที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่เดินทางกลับเที่ยวบินแรกของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8801 โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรค โดยมีเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เจ้าหน้าที่ทหาร คอยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะฮุจฮาจและญาติพี่น้องที่มารอรับคณะฮุจญาจ กันเป็นจำนวนมาก

pnoht600907001030706_07092017_100718

 

 

แบ่งปัน