เลขาธิการ ศอ.บต. นำคณะข้าราชการ ศอ.บต เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัด และ เยี่ยมคารวะประธานกรรมการอิสลาม ในพื้นที่ จชต. เพื่อความเป็นสิริมงคล รับปี 64

วันนี้ (14 มกราคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้ากราบนมัสการ พระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.หะยีสะมะแอ ฮารี ประธานกรรมการจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน