วันนี้ (1 ต.ค.) เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและ Blogger ชาวปากีสถานและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเอกอัครราชทูต จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการทำงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินการของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

1

.

2

.

3

.

5