เริ่มแล้ว กับการอบรมให้ความรู้กับผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจย์ โดยได้รับการตอบรับจากผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างมากมาย ณ จังหวัดปัตตานี

กำหนดการ การอบรมเตรียมความพร้อม
1-2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
9-10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
17-18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
22-23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
24-25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

สำหรับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติจาก นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรม โดยนายอารี ดิเรกกิจ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้นำกลุ่ม แซะห์ ตลอดจนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งถือเป็นแขกผู้มีเกียรติของพระเจ้า และขอเรียนให้ทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรทางศาสนาได้มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจการทางศาสนาได้เต็มศักยภาพ รวมถึงกิจกรรมทางกิจการฮัจย์

สำหรับในปี 2562 นี้ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศอ.บต. คัดเลือกร่วมเดินทางไปกับพี่น้องมุสลิมอีกหลายพันคนนั้น ปีนี้มีจำนวน 140 คน โดยมุ่งหวังให้ทุกคนเห็นคุณค่าของฮัจย์ ที่จะนำไปสู่การสร้างมิตรภาพจากเพื่อนพี่น้อง ครอบครัวมุสลิมจากทั่วโลกในการใช้ชีวิตร่วมกันและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจโดยมีเป้าหมายเดียวกัน

ในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ในวันที่ 9-10 เมษายน 2562

โดยการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง สำนักจุฬาราชมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้

 

ที่มา : คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ สำนักจุฬาราชมนตรี

 

08

.

01

.

02

.

03

.

04

.

05

.

06

แบ่งปัน