วันนี้ (16 เม.ย. 62) ที่ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยมีนายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศไทยและมาเลเซีย และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้กระชับสัมพันธไมตรีทั้งสองประเทศ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน 2562 มีผู้ประกอบการ OTOP จากประเทศมาเลเซีย ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาส และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมาจัดแสดง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการพัฒนาในด้านการผลิต การตลาด คุณภาพมาตรฐานของสินค้า บรรจุภัณฑ์ เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า การเจรจาธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งผู้มาร่วมงานจะได้ชม ชิม ช๊อปสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมากกว่า 80 บูท ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่ม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในการเปิดตัวสู่ตลาดสากล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซียรวมทั้งประเทศอื่นๆได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้า ได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและเจรจาธุรกิจร่วมกัน

สำหรับการจัดงานดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SME ประเทศมาเลเซีย การเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP ฮาลาล เพื่อก้าวสู่ AEC และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน