มุสลิมอ่านหนังสือเกี่ยวกับดวงชะตาได้ไหม ?

ตอบ       การดูดวง คือ การทำนายชะตาชีวิตของบุคคลในอนาคต ผู้ทำนายเรียกว่า “หมอดู” ผู้ถูกทำนายเรียกว่า “เจ้าของชะตา” หรือผู้ต้องการรู้กาลภายหน้าของตนเอง การทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นการต้องห้าม(ฮารอม) ในหลักการศาสนา เพราะไม่มีผู้ใดรู้กาลล่วงหน้าได้อย่างแท้จริงนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้น ท่านศาสดา(ซ.ล.) กล่าวว่า “ผู้ใดไปหาหมอดู และให้หมอดูทำนาย(ดูดวง) การละหมาดของเขาจะไม่ถูกรับ 40 วัน” อีกบทหนึ่งท่านศาสดา(ซ.ล.) กล่าวว่า “ผู้ใดไปหาหมอดูให้ทำนายดวงของตน และเขาเชื่อในคำทำนายนั้น ถือเขาได้ทรยศ(กุฟร์) ต่อสิ่งที่ถูกประทานมายังท่านนบีมุฮัมมัด(ซ.ล.)”

สรุปก็คือ อิสลามห้ามดูดวงชะตา ส่วนการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดวงนั้น นักวิชาการอิสลามมีความเห็นเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งบอกว่า ไม่อนุญาตถือว่าเป็นข้อต้องห้าม เพราะการอ่านเท่ากับเป็นการศึกษาวิชาการที่ศาสนาห้าม และอาจจะซึมซับสู่ความเชื่อในที่สุด ดังนั้น เพื่อป้องกันก้าวล้ำสู่สิ่งต้องห้ามจึงถือว่าต้องห้ามเช่นกัน สวนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า อนุญาตให้อ่านได้ เพื่อจะได้ทราบและแยกแยะว่าอันใดถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม เพราะการจะตัดสินเรื่องใดๆว่าผิดหรือถูกจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆอย่างครบถ้วน

ดังนั้น การอ่านเรื่องดวงเป็นการค้นหาความจริงว่าเป็นเช่นไร สำหรับผมเห็นว่า การอ่านเรื่องดวงเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง ซึ่งน่าจะอ่านได้ แต่ต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า ศาสนาอิสลามห้ามเรื่องการดูดวง  สำหรับทางออกที่ดีคือ หากบุคคลที่มีหลักศรัทธาไม่มั่นคงก็ไม่ควรอ่านจะดีสุด เพราะอาจจะสร้างความสั่นคลอนความศรัทธาได้ (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน