เยอรมนีมีชื่อเสียงในด้านไส้กรอกของตนกับผู้คนทั่วโลกที่มีความสุขกับอาหารว่าง แต่ก็ยังไม่หยุดยั้งการขายหมูจากการดิ่งลงในประเทศ

จำนวนหมูที่กินทุกปีลดลงเนื่องจากการเติบโตของประชากรมุสลิม ชาวเยอรมันบริโภคเนื้อหมูเฉลี่ย 175.9 กิโลกรัมในปี2016 ซึ่งต่ำกว่าปี2015 ในปริมาณ 3.4 ปอนด์ตามรายงานของเอ็กซ์เพรสบิสิเนส การบริโภคเนื้อหมูลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี2010

Tim Koch นักวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของ บริษัท ข้อมูลตลาดสินค้าเกษตรกล่าวว่าการบริโภคเนื้อหมูลดลงเป็นผลมาจากประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้น จากวิกฤตผู้ลี้ภัยปัจจุบันมีประชากรราว 4 ล้านคน เนื้อหมูไม่ได้เป็นอาหารฮาลาลหมายถึงเนื้อสัตว์ที่เฉพาะเจาะจงและวิธีที่จะต้องถูกฆ่าเพื่อให้สอดคล้องกับอัลกุรอาน เป็นผลให้มีธุรกิจมารองรับประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้นโดยการให้บริการประเภทอื่น ๆ

แบ่งปัน