เมื่อหญิงหมดประจำเดือนหรือนิฟาสก่อนแสงอรุณที่สองขึ้นเล็กน้อย ไม่ทันที่จะอาบน้ำยกหะดัส จะอาบได้ก็ต่อเมื่อหลังแสงอรุณที่สองขึ้นแล้ว เธอจะต้องถือศีลอดในวันนั้นหรือไม่? หรือเธอต้องไปถือศีลอดชดใช้ภายหลัง?

ตราบใดที่เธอหมดประจำเดือนก่อนแสงอรุณที่สองขึ้น การถือศีลอดของเธอต้องถือว่าจำเป็น แม้เธอยังไม่ได้อาบน้ำก็ตาม และการถือศีลอดของเธอนับว่าเป็นการใช้ได้  และเธอไม่ต้องมีการชดใช้ภายหลัง โดยมติเป็นเอกฉันท์ของปราชญ์

ส่วนเมื่อเธอหมดประจำเดือนหลังแสงอรุณที่สองขึ้น การถือศีลอดของเธอถือว่าใช้ไม่ได้ และหากว่าเธอมีประจำเดือนขณะที่เธอกำลังถือศีลอดไม่ว่าเวลาใดๆ ในตอนกลางวัน แม้จะก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพียงเสี้ยววินาทีก็ตาม การถือศีลอดของเธอเสียทันที และเธอจำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้แทนวันดังกล่าว

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน