ความขัดแย้งกันระหว่างสถาบันนักบวชรุ่นเก่ากับนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคกลางได้ก่อให้เกิดการแยกตัวของคริสตจักรและส่งผลให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่เป็นฐานรากของความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน

ความขัดแย้งในคริสตจักรเกิดขึ้นเพราะนักบวชรุ่นเก่ามีความเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในคัมภีร์ศาสนาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ แต่เนื่องจากสถาบันนักบวชในเวลานั้นมีอำนาจ นักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงถูกลงโทษด้วยศาลศาสนาซึ่งทำให้บาทหลวงบางคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่พอใจและประกาศแยกตัวออกจากคริสตจักรไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของพระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรอีกต่อไป

นับแต่นั้นมา กลุ่มชาติตะวันตกที่ฉีกตัวออกจากคริสตจักรได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายอย่างจนทำให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นมา

 

43657157_1154072724768980_2110636977538727936_n

 

ความอยากรู้ในสรรพสิ่งและการค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความอยากรู้ทำให้โลกมีความเจริญทางวัตถุจนคนยุคใหม่มีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ไม่ต่างอะไรไปจากความเชื่อในศาสนาของคนยุคเก่า และนับถือนักวิทยาศาสตร์เหมือนศาสดา แต่ขณะเดียวกัน ความอยากรู้และการค้นพบบางอย่างก็ขัดกับความเชื่อทางศาสนาของคนยุคเก่า หนึ่งในนั้นคือเรื่องต้นกำเนิดของมนุษย์

เมื่อประมาณสองร้อยปีที่แล้ว ชาร์ลส ดาร์วิน นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งของโลกต้องการจะศึกษาค้นคว้าหาที่มาของมนุษย์ซึ่งในคัมภีร์ศาสนาคริสต์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้าง แต่อาจเป็นเพราะเขาไม่เชื่อในพระเจ้าหรือคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ ดังนั้น ที่มาของมนุษย์ต้องอยู่ในโลกนี้

เขาเดินทางไกลและใช้เวลายาวนานในการค้นหาที่มาของมนุษย์ ในที่สุด เขาได้กลับมาเขียนหนังสือเรื่อง The Origin of Man (ต้นกำเนิดของมนุษย์) โดยอธิบายว่ามนุษย์เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลล์ที่มีชีวิตและค่อยๆวิวัฒนาการไปตามกาลเวลานับหลายล้านปีจนกระทั่งกลายมาเป็นลิงและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบัน

ทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาถูกนำไปสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วโลกและมีผู้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสนับสนุนทฤษฎีของเขาหลายร้อยฉบับ อีกทั้งมีความพยายามหาวัตถุหลักฐานมายืนยันทฤษฏีของเขา หนึ่งในนั้นคือ การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์พิลท์ดาวน์ที่ประเทศอังกฤษ แต่ต่อมาได้ถูกเปิดโปงว่าเป็นหลักฐานเท็จ ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วินจึงสั่นคลอนมาตั้งแต่นั้น

อย่างไรก็ตาม บางคนก็ยังเชื่อในทฤษฎีของเขา

 

4_sciencerocks

 

เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นจนถึงขั้นมีการค้นพบดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันในตัวของมนุษย์แต่ละคน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ดีเอ็นเอของมนุษย์จะเหมือนกับของลิง การค้นพบความจริงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนี้เองที่ทำให้ทฤษฎีของชาร์ลส ดาร์วินที่ครั้งหนึ่งเคยท้าทายความเชื่อทางศาสนาหมดความน่าเชื่อถือ

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ท้าทายทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาก็คือการค้นพบว่าครั้งหนึ่งโลกเคยเป็นกลุ่มก๊าซที่ถูกควบแน่นจนเป็นของเหลวร้อนที่มีอุณหภูมิหลายพันองศา หลังจากนั้นจึงค่อยๆเย็นตัวลงจนกลายเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ลอยอยู่บนหินละลายในขณะนี้ การค้นพบดังกล่าวทำให้ได้ข้อสรุปว่าด้วยอุณหภูมิร้อนขนาดหินละลายเช่นนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตใดๆก่อตัวขึ้นเป็นสารตั้งต้นสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์

แต่กว่าจะรู้ความจริงผ่านทางวิทยาศาสตร์ โลกก็เสียหายไปมากมายจากการที่มีคนนำทฤษฎีวิวิวัฒนาการของเขาที่ว่า “ผู้แข็งแรงกว่าเท่านั้นที่อยู่รอด” ไปสนับสนุนการรุกรานชาติต่างๆและการทำธุรกิจแบบปลาเล็กกินปลาใหญ่จนมนุษย์ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนกันทั่วโลกในขณะนี้

 

ขอขอบคุณ : อ.บรรจง บินกาซัน

แบ่งปัน