เจ้าหน้าที่กรมสาธารณสุขรัฐยะไข่ของเมียนมาเปิดเผยว่า ไข้เลือดออกแพร่ระบาดในเมืองเมงเบียะ เมืองจ๊อกตอ เมืองทองงุบ และเมืองซิตตเว โดยผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตชนบท และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินมาตรการป้องกัน

ขณะที่สื่อของทางการเมียนมารายงานวันนี้ว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในรัฐยะไข่จำนวน 1,114 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 16 คนนับถึงวันที่ 5 กรกฎาคมปีนี้ ส่วนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศนับถึงวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 3,304 คน ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็นปกติในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะอาการไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน และมีผื่นที่ผิวหนัง

แบ่งปัน