ศูนย์อิสลามเบอร์เคนเฮด ศูนย์อิสลามเล็กๆชานเมืองโอ๊คแลนด์ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับเพื่อนบ้านและพี่น้องมุสลิมในโครงการ “วันเปิดมัสยิด” หรือ Mosque Open Day 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ความคิดริเริ่มนี้เป็นกิจกรรมสำคัญของประชาคมมุสลิมที่นี่ เพื่อเป็น “สะพานเชื่อม” ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนมัสยิดและศูนย์อิสลามตามท้องที่ต่างๆ ทั้งในโอ๊คแลนด์ และภูมิภาคอื่นๆทั่วนิวซีแลนด์ ซึ่งไม่บ่อยนักที่เพื่อนต่างศาสนิกจะได้มาเห็น พูดคุย ซักถามข้อสงสัยภายในพื้นที่มัสยิดในลักษณะนี้

“วันเปิดมัสยิด” ได้รับการสนับสนุนจาก “สมาคมมุสลิมแห่งนิวซีแลนด์” (New Zealand Muslim Association- NZMA) สมาคมนี้ถือได้ว่าเป็นองค์กรมุสลิมจัดตั้งอย่างเป็นทางการองค์กรแรกในประเทศนิวซีแลนด์ ย้อนไปตั้งแต่ปี 1950 หรือเมื่อ 68 ปี มาแล้ว

ต่อมาในปี 1979 องค์กรมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรหลักของประเทศ ( The National Body) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “สมาพันธ์แห่งสมาคมมุสลิมนิวซีแลนด์” หรือ The Federation of Islamic Associations of New Zealand ใช้ชื่อย่อว่า FIANZ” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศ เอาเข้าจริง อายุของสมาพันธ์ฯอ่อนกว่าผมแค่สองพี่เท่านั้น

“FIANZ” คือองค์กรสูงสุดของประชาคมมุสลิมนิวซีแลนด์ ทำหน้าที่ดูแลกิจการมุสลิมนิวซีแลนด์ ตั้งแต่การประกาศผลการดูดวงจันทร์กำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ดำเนินกิจการเกี่ยวกับตราฮาลาล การบริการด้านฮาลาล จัดการเรียนการสอนอิสลาม ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน อำนวยความสะดวกต่างๆในกิจการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมมุสลิมนิวซีแลนด์ และความคิดริเริ่มใหม่ๆด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “FIANZ’s Go-Green Initiative”

นอกจากนี้ “FIANZ” มุ่งมั่นทำหน้าที่ตัวแทนประชาคมมุสลิมนิวซีแลนด์เพื่อเชื่อมกับอุมมะฮ์ ประชาคมมุสลิมและประชาคมโลกในหลายมิติ เช่น ด้านมนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน ฯ  ถ้าใครสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปที่ www.fianz.com รับรองว่ามีข้อมูลต่างๆน่าสนใจมากมาย

คุณอิคลาฆ คาชการี นายกสมาคม NZMA ชักชวนผมร่วมเป็นอาสาสมัคร (volunteer) ในโครงการ “Mosque Open Day 2018”  ผมได้เรียนรู้การทำงานของสมาคมฯ ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างมุสลิมกับพี่น้องต่างศาสนิกที่มีบ้านใกล้เรือนเคียงท่ามกลางบรรยากาศความหวาดระแวงมุสลิมในโลกยุคข้อมูลไร้พรมแดน

ชุมชนมุสลิมตระหนักดีถึงความรู้สึกของผู้คนรอบข้าง และโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับสังคมนิวซีแลนด์

ผมคิดว่า พวกเขาไม่ต้องการสร้างภาระ ความอึดอัด ความหนักใจให้กับประเทศที่ให้โอกาสทางการศึกษา โอกาสมีงานทำ ให้อิสรภาพ เสรีภาพฯ ไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ เพราะในที่สุดแล้ว “นิวซีแลนด์คือบ้านและอนาคตของพวกเขา”

 

mosque-open-day-2018-1

 

ปี 2011 ศาสตราจารย์ คอลีน วอร์ด ณ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ได้ทำการศึกษาการเติบโตของประชากรมุสลิมนิวซีแลนด์ ท่านได้อธิบายว่า มุสลิมคือกลุ่มศาสนาที่เจริญเติบโตที่สุด และขยายตัวถึงหกเท่าระหว่างปี 1991 ถึง 2006 ประชากรมุสลิมมีถึงร้อยละ 1 (1%) จากประชากรทั้งประเทศราว 4.5 ล้านคน และ 77 % ของประชากรมุสลิมนิวซีแลนด์เกิดนอกประเทศ (oversea-born) ซึ่งหมายถึงส่วนมาก (majority)ล้วนแล้วเป็นผู้อพยพมาจากที่อื่น

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ระบุอีกว่า มุสลิมนั้นเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆ แต่ก็เติบโตและขยายตัวทางประชากรศาสตร์มากที่สุด ซึ่งในความเป็นจริง ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมอพยพก็ชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลต่อประชากรกลุ่มนี้อยู่ไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะเลยผ่านมาหลายปี แต่ก็ยังมีส่วนสะท้อนความจริงบางประการให้ประชาคมมุสลิมนิวซีแลนด์ต้องคิด ทบทวนตัวเองจากภายในสังคมของตนด้วยความระมัดระวัง

“วันเปิดมัสยิด” สอนให้ผมเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นให้มาก เรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วย “ใจต่อใจ” และ ไม่คิดตัดสินใคร ซึ่งหลักปรัชญาของโครงการฯมีอยู่ว่า  “ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้จักอิสลามอย่างถูกต้อง”

โครงการนี้เรียกเพื่อนต่างศาสนิกที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมัสยิดว่า our neighbours” หรือ “เพื่อนบ้านของเรา”ซึ่งเป็นคำที่ดูเป็นมิตร ใกล้ชิด และผ่อนคลาย

ผมชอบ “เพื่อนบ้านของเรา” คำนี้มากๆ มันมีพลังและมีนัยสื่อถึงหลักคำสอนอิสลามที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านที่เชื่อมร้อยแนบแน่นกับประวัติศาสตร์การสร้างประชาคมมุสลิมจากยุคเริ่มต้นสู่ยุคของเราและลูกหลานของเราในอนาคต (อินชาอัลลอฮ์)

 

mosque-open-day-2018

 

ผมรู้สึกอบอุ่นที่เห็นความตั้งใจจริงของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสของสมาคมฯและสมาชิกศูนย์อิสลามเบอร์เคนเฮดที่เข้าใจถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้

ผมตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกเมื่อรู้ว่าจะได้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ของมุสลิมนิวซีแลนด์ คนรุ่นนี้เติบโตด้วยระบบการศึกษาจากโรงเรียน สถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากสำเร็จการศึกษา พวกเขาได้ตัดสินใจทำงาน สร้างครอบครัวที่นิวซีแลนด์ พวกเขากลายเป็นพลเมืองผู้สร้างสรรค์สังคมนิวซีแลนด์อย่างไม่ต้องสงสัย….อัลฮัมดุลิลละฮ์

ผมเข้าร่วมเป็นทีมงานอาสาสมัครของสมาคม NZMA และของศูนย์อิสลามเบอร์เคนเฮดเท่าที่จะทำได้ ในช่วงว่างเว้นจากการเรียน ผมถือว่า เป็น“ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว” ประสบการณ์เรียนรู้จริงนอกตำราเรียน จากผู้คนรอบข้าง จากความจริงของสังคมรอบตัว

 ผมขอสารภาพว่า การเป็นอาสาสมัครช่วย “จรรโลง” และ “พยุง” ให้รู้สึกว่าตัวเองต้องถ่อมตน ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ต้องรู้จักปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เขารู้กว่าเรา เชี่ยวชาญกว่าเรา มีความคิดความอ่านหลักแหลมว่าเรา

“..หากคิดทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อสาธารณะ เธอต้องมีจิตอาสา เห็นใจผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ต้องผ่าน “กระบวนการขัดเกลา” “การฝึกฝนอย่างหนัก” ที่สำคัญเธออย่าลืมบทบาทและภารกิจของตัวเองในขณะนี้ว่า “เธอเป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งเท่านั้น…” ข้อเตือนสติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนผมบินกลับไทย…

 วัลลอฮุอะลัม วะอะลา วะอะห์กัม…