จำเป็นเหนือผู้เป็นลูกต้องเลี้ยงดูแม่โดยเฉพาะเข้าสู่วัยชรา ถึงแม้ว่าท่านไม่เข้ารับอิสลามก็ตาม ลูกต้องมีคุณธรรมต่อท่าน ทำดีต่อท่านจนสุดความสามารถ และเชื่อฟังท่านในสิ่งที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนา ดั่งอายะฮ์กุรอานในซูรอฮ์ลุกมานอายะฮ์ที่๑๕ และคำกล่าวของท่านนบี(ซ.ล)แก่ท่านหญิงอัสมาอฺซึ่งนางถามท่านนบี(ซ.ล)ขณะที่มารดาของนางมาพบซึ่งในขณะนั้นมารดาของนางยังเป็นมุชริก(มิใช่มุสลิม)อยู่ว่า ฉันจะติดต่อเชื่อมสัมพันธิ์กับเธอได้หรือไม่? ท่านนบี(ซ.ล)ตอบว่า เธอจงติดต่อเชื่อมสัมพันธิ์กับนางเถิด งั้นนำมารดามาเลี้ยงดูและสอนอิสลามแก่นางและเลี้ยงดูนางให้ดี

…วั้ลลอฮุอะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน