มีหะดิษแจงว่า ไม่อณุญาตแก่ผู้หนึ่งเมื่อได้ให้ของกำนัลแก่ผู้ใดไปแล้ว ต่อมาก็ยึดคืนในสิ่งของที่มอบให้ไปนั้น

เว้นแต่พ่อที่จะเอาสิ่งที่ให้ลูกไป

ท่านอิหม่ามชาฟิอีย์กล่าวว่า ไม่อณุญาตให้เอาคืนแก่ผู้ให้สิ่งของหนึ่งแก่ผู้หนึ่งผู้ได เว้นแต่ผู้เป็นพ่อที่มอบของให้แก่ลูก

ดังนั้นสิ่งของที่พ่อให้ลูกและครบชะรัฏการให้แล้ว ถึงแม้นลูกจะรับไปแล้วก็ตาม พ่อสามารถเอาคืนได้

…วั้ลลอฮุอะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน