อัฟฎ๊อล(ประเสริฐยิ่ง)ให้หยุดอ่านกุรอาน เพื่อที่จะกล่าวตามสำนวนที่ผู้อะซานได้กล่าว ดังท่านนบีแจงส่งเสริมไว้ว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงอะซาน ก็ให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวเฉกเช่น ผู้อะซานได้กล่าว

ท่านอิหม่ามนะวาวีย์กล่าวว่า ถ้าแม้นว่าคนหนึ่งกำลังอ่านกุรอานแล้วขณะนั้นได้ยินเสียงอะซาน ก็ให้เขาหยุดอ่านกุรอาน และทำการกล่าวเหมือนผู้อะซานได้กล่าว หลังจากนั้นก็ให้ทำการอ่านกุรอานต่อไป นี่แหละเป็นความเห็นพร้องต้องกันในหมู่พวกเรา

…วั้ลลอฮุอะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน