มีอาษารจากบางส่วนของชนสลัฟว่ามีการส่งเสริมให้อ่านกุรอานด้วยการดูกุรอานด้วย ถึงแม้จะท่องจำแล้วก็ตาม ซึ่งได้มีรายงานที่อิบนุอะบีชัยบะฮ์ด้วยสายสืบจากอิบนิมัสอู๊ดกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงมองกุรอานให้เป็นประจำ

และส่วนใหญ่จากอะฮ์ลุ้ลอิลม์ให้ความประเสริฐในการอ่านกุรอานด้วยการมองดูกว่าการอ่านโดยท่องจำ ดังท่านอิหม่ามนะวาวีย์กล่าวใว้ในชัรหุ้ลมุฮัษษับว่า เพราะการอ่านแบบดูกุรอานด้วยนั้นมันได้รวมถึงสองอิบาดะฮ์ คือ อ่านและมอง

แต่นักวิชาการก็ยังอธิบายอีกว่า หากอ่านกุรอานด้วยการอ่านพร้อมดูกุรอานไปด้วยทำให้เกิดความสงบนิ่ง (คุชัวะอฺ) และใจอยู่กับกุรอาน

ดังนั้นการอ่านพร้อมดูย่อมประเสริฐยิ่ง หากอ่านโดยท่องจำโดยไม่มองดูกุรอานแล้วมันเกิดความ (คุชัวะอฺ) สงบพร้อมใคร่ครวญอย่างนี้ก็ย่อมประเสริฐยิ่งในส่วนตัวเขา ตรงประเด็นนี้ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีกุรอานกันทุกบ้านจะมีสักกี่คนที่อ่านหรือดูกุรอาน

…วัลลอฮุ่อะอฺลัม

 

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน