pnews17012311251800701_23012017_122746

ครัวฮาลาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนราธิวาส ยังคงเปิดต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่งมอบอาหารกล่องปรุงสำเร็จไปแล้วกว่า 2,500 กล่อง ขณะที่ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ยืนยันสามารถผลิตได้เพียงพอ จำนวนไม่จำกัด พร้อมส่งมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 13 อำเภอ

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส และทุกภาคส่วน เปิดครัวฮาลาลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดนราธิวาส ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส วันนี้ (23 ม.ค. 60) เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี และตากใบ กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารรายที่ 15 ได้ประสานขอรับสนับสนุนอาหารกล่องปรุงสำเร็จ จำนวน 2,100 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ในส่วนของประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการอาหารกล่อง เบื้องต้นให้แจ้งผ่านทางอำเภอนั้นๆ กรณีตกหล่นหรืออาจไม่ทั่วถึง สามารถโทรแจ้งที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7351-4712 และหน่วยงานเกี่ยวข้องจะนำส่งมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

“…ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ริเริ่มให้มีครัวฮาลาล ทำอาหารสดใหม่ทุกวัน ครอบคลุมรองรับทั้ง 13 อำเภอ จำนวนไม่จำกัด แล้วแต่อำเภอต้องการสนับสนุน พร้อมที่จะจัดเตรียมให้อย่างเร่งด่วนและเพียงพอกับความต้องการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย…”

pnews17012311251800702_23012017_122746 pnews17012311251800705_23012017_122746

ด้าน ร้อยตรี ยรรยง รัตนะ ผู้ช่วยนายทหารกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า ทางหน่วยได้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ที่กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส หากประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือ โทร.0-7353-0916 และในวันนี้ (23 ม.ค. 60) จะนำถุงพระราชทานและอาหารกล่องปรุงสำเร็จจากครัวฮาลาล ไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลลำภธ อำเภอเมืองนราธิวาส

สำหรับการจัดทำอาหาร มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันปรุงอาหารที่สดใหม่ทุกวัน ทั้งนี้ จะเปิดครัวฯ ถึงวันที่ 25 มกราคม นี้

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน