เที่ยวบินฮัจย์วันที่ 2  เที่ยวบินที่ 3 ที่จังหวัดนราธิวาสคึกคัก ญาติพี่น้องเดินทางมาส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เที่ยวบินฮัจย์วันที่ 2  เที่ยวบินที่ 3 ที่จังหวัดนราธิวาสยังคงคึกคัก ญาติพี่น้องเดินทางมาส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้วยเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันนี้ (25 ก.ค.2560) นายสิทธิชัย   ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438  เที่ยวบินที่  3  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้แสวงบุญและญาติ ร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

นายสิทธิชัย   ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า “…ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับบุญอย่างเต็มที่ มีความอิ่มเอิบ มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย…” ทั้งนี้การขนส่งผู้แสวงบุญ โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษทั้ง 4  เที่ยวบิน  มีผู้แสวงบุญรวมทั้งสิ้น  1,153 คน เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ซึ่งเที่ยวบินที่ 3 วันนี้ (25 ก.ค.2560)   มีผู้แสวงบุญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์    ประเทศซาอุดิอาระเบีย  จำนวน 288 คน โดยออกเดินทางเวลา 09.15 น. จะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์     ประเทศซาอุดิอาระเบียในเวลาโดยประมาณ 15.24 น.

สำหรับในเทศกาลฮัจย์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กว่า 3 ล้านคน ในจำนวนนี้มีชาวไทยมุสลิมประมาณ 8,833  คน กล่าวได้ว่า ฮัจย์เป็นแหล่งรวมประชาคมโลก ที่ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในภารกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนด ทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างมั่นใจ

pnoht600725001000502 pnoht600725001000505 pnoht600725001000506

แบ่งปัน