เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปิดถนนอาหารปลอดภัย 2 จุด รองรับผู้บริโภค และลดความแออัดในช่วงเดือนรอมฎอน

ภายหลังจากสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จึงเปิดจุดจำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน ภายใต้ชื่อ “ถนนอาหารปลอดภัยเดือนรอมฎอน” จำนวน 2 จุด คือ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ตลาดรถไฟ) และที่ศูนย์จำหน่ายอาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้อย่าสะดวกไม่แออัดจนเกินไป

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การเปิดถนนอาหารปลอดภัยเดือนรอมฎอนในจุดที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร เน้นต้องถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน เพื่อให้ทุกร้านตื่นตัวที่จะรักษาความสะอาดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งปีนี้ได้เปิดให้บริการ 2 จุด ทั้งจุดเดิม คือ ที่ตลาดรถไฟ และจุดใหม่ คือ Food Center โดยทั้ง 2 แห่ง จะมีร้านค้านำอาหารคาวหวานหลากชนิดมาให้เลือกซื้อไปเปิดละศีลอด

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน