นายบุญพาส รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายพัฒนา ฤทธิ์ณรงค์ ปลัดเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ YB. Dato Ahmad Bakri b. Dato dli รองมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พันตำรวจโท นฤทธิ์ เครือเนตร สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ นายวิชัยสิทธิ์ โง้วเจริญไพศาล ประธาน สสส. และนายอิทธิ์ จงบูรณสิทธ์ ประธานชมรมเดิน-วิ่ง ปาดังเบซาร์ ร่วมแถลงข่าว “วิ่งสายสัมพันธ์ไทย-มาเลย์” (Super mini marathon & fun run)

สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งสายสัมพันธ์ไทย-มาเลย์ จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกาย เสริมสร้างการท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

แบ่งปัน