mnews170403102853007_1d162348f33b4663a28f48fb3d849c61 mnews170403102853007_07fed6e954e0451da22674f89ad48da0

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2560 ตามหลักศาสนาอิสลาม อีกทั้ง ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรค

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2560 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ รณรงค์และสร้างความตะหนัก ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรค ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ช่วงอายุระหว่าง 6-12 ขวบ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม

mnews170403102853007_36ba5bfc84024d1ea91657deea607137 mnews170403102853007_71a5b599a7034120a96a5b0bb7aa01c4 mnews170403102853007_420a52d480074acf8ba239c43fe6cd11 mnews170403102853007_b0bd8585cba94541953d56d7e3a18f31

นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศ หรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เรียกว่า มาโซ๊ะยาวี หรือเข้าสุนัต หรือคีตาน เป็นพิธีกรรมหนึ่งของศาสนาอิสลามที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก่อนเข้าพิธีจะมีการชำระร่างกายให้สะอาด แพทย์จะต้องนับถือศาสนาอิสลาม เพราะก่อนการขลิบจะมีการกล่าวพระนามของผู้เป็นเจ้า พิธีเข้าสุนัตสามารถทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่มีวิธีที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ การจัดโครงการในวันนี้ (3 เม.ย. 60) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้สนับสนุนการเนินโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์และบริหารจัดการกองทุนในระดับท้องถิ่นหรือหรือพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาของแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน