เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ให้เจ้าหน้าที่ตกแต่งสถานที่ตามริมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อต้อนรับเทศกาล อีดิ้ลฟิตรี หรือวันรายอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้กระดาษและไฟประดับมาตกแต่งริมถนน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมาถ่ายรูป และเพิ่มสีสันในช่วงเทศกาลวันรายอให้คึกคักเพิ่มขึ้น

แบ่งปัน