เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1439 กำหนดออกเยี่ยมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้กำหนดเตรียมออกเยี่ยมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 เป็นต้นไป ณ มัสยิดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังต่อไปนี้

       -วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ มัสยิดหน้าควน (นูรุดดีน)
       -วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ มัสยิดมะมูดีย๊ะห์หาดใหญ่ใน
       -วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิสะอีด
       -วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคมคนตาบอดมุสลิม
       -วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคมมุสลิมหาดใหญ่
       -วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ มูลนิธอเสียงสัจธรรม
       -วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ มัสยิดกลางดีนุลอิสลาม (สถานี 2)
       -วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม

นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้คำนึงถึงความห่วงใยในด้านสุขภาพของประชาชนชาวมุสลิม ได้นำชุดหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ได้แก่ การคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต การประเมินดัชนีมวลกาย และการให้ปรึกษาด้านสุขภาพในช่วงที่ถือศีลอดเดือนรอมฏอน ตามจุดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ด้วย

 

2018-05

แบ่งปัน