เทศบาล ต.ท่าสาป จัดกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ ”พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จ.ยะลา” ณ ตลาดท่าแพ –ท่าสาป ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธาน เปิดงาน ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.ยะลา รองนายกเทศมนตรีนครยะลา หัวหน้าส่วนราชการ

นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป กล่าวว่า กิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม ประเด็น “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จังหวัดยะลา” ทางเทศบาล ต.ท่าสาป จัดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในพื้นที่ลดความหวาดระแวงในสังคมพหุวัฒนธรรม การสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าสาป ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิม โดยแสดงออกจากการแต่งกายย้อนยุคตามวัฒนธรรมของตนเอง ที่สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงาม การแสดง การละเล่นต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับพี่น้องในพื้นที่ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ และยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักพื้นที่ตำบลท่าสาป มากยิ่งขึ้น

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า บูท OTOP ของตำบลท่าสาป หน่วยงานภาคเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สาธิตการแกะหนังตะลุง (วายังกูเละ) สาธิตการทำลูกข่างไม้ (กาซิง) สาธิตการจักรสานไม้ไผ่ การทำว่าว (วาบูแล) สาธิตการวาดภาพ ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการในภาคกลางวัน ส่วนในภาคกลางคืน จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ดิเกบุตรี และการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ

#พหุวัฒนธรรม #นำสันติสุข #จ.ยะลา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน