3

เชิญร่วมงานสายธารแห่งศรัทธาสู่ขันรายาสามัคคี(ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560) วันที่ 21-23 มกราคม 2560 บรรยายธรรม กิจกรรมนักเรียน-ผู้ปกครอง ณ มัสยิด มุสลิมสามัคคี บ้านขุนรายา(สี่แยกเขาฝาก) หมู่ 1 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อหารายได้ซื้อที่ดินวากัฟให้กับมัสยิด

แบ่งปัน