เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและประชาชน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ยังคงซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชนซึ่งเสียหายจากอิทธิพลพายุปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง แม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์

การซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเสียหายหลายหลัง ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่อำเภอพระพรหม นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอถ้ำพรรณรา นำผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน พร้อมอุปกรณ์ก่อสร้าง มาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยที่เสียหายบางส่วน ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กำลังพลทหารราบ กองพลทหารราบที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 เร่งสร้างบ้านเรือนประชาชนบางส่วนซึ่งเสียหายทั้งหลัง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้บางหลังคืบหน้าไปมากแล้วกว่า 80 %

โดยภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายทั้งหลัง จากอิทธิพลพายุปาบึก จำนวน 316 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ในหลายพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมถึงจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ขณะที่บ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน จำนวน 50,197 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซม หลายพื้นที่คืบหน้าแล้วกว่า 90%

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน