ด่านตรวจเจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.15222 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 บ้านพงยือไร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจค้นบุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป้าหมาย ต้องสงสัย ที่จะสัญจรผ่านด่านตรวจ เข้าไปยังพื้นที่เขตเมือง เพื่อป้องกันการก่อเหตุ สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงศักยภาพของคนร้าย ซึ่งวันนี้ (28 เม.ย. 62) เป็นวันครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ ที่มัสยิดกรือเซ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยให้กับประชาชน

ขณะในห้วงที่ผ่านมาคนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางหน่วยความมั่นคงยะลาได้กำชับทุกหน่วยให้ประสานกำลัง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมกันทำพื้นที่ให้ปลอดภัย และให้เพิ่มความเข้มงวด และเพิ่มความระมัดระวัง ในการออกปฎิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวนพื้นที่ สุ่มเสี่ยง การป้องกันเฝ้าระวังฐานปฏิบัติการ ซึ่งคนร้าย อาจจะก่อเหตุด้วยการลอบวางระเบิด ซึ่งประกอบในรถยนต์ จักรยานยนต์ ก่อกวน เผายางรถยนต์ แขวนป้ายผ้า ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน ลอบวางระเบิด ชุดลาดตะเวนเส้นทาง ในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ เน้นหนักเฝ้าระวัง พื้นที่เขตเมืองยะลา อำเภอยะหา อ.ำเภอเบตง อำเภอรามัน และพื้นที่ลำใหม่

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน