thumbs_b_c_eed6aebd96e81dc831b5a34786d5291f

เอเอ รายงานว่า (25ม.ค.60) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมุสลิมในกรุงเยรูซาเล็มเผยชาวยิวสุดโต่งเข้าชมอัลอักซอบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเข้าไปทำพิธีกรรม

ผู้มีอำนาจอิสลามในกรุงเยรูซาเล็มประณามการเข้าชมที่บ่อยมากขึ้นในมัสยิดอัลอักซอของอิสราเอลตั้งถิ่นฐานที่มักจะเข้าไปปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาในพื้นที่

ทุกวันจะมีผู้เข้าชมอัลอีกซอจากชาวยิวตั้งถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอิสลาม กล่าวในการแถลงว่า “เป็นการละเมิดความศักดิ์สิทธิ์” ของมัสยิดอัลอักซอ ซึ่งได้รับการยกย่องจากชาวมุสลิมว่าเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่สามของโลก

ตามที่ผู้มีอำนาจอิสลามกล่าวว่า กลุ่มตั้งถิ่นฐานชาวยิวเข้ามาบ่อยมากขึ้นในการ “ทำพิธีกรรมทางศาสนา” ในการสวดภาวนา ดำเนินการแต่งงาน

ชาวยิวที่ทำพิธีกรรมดังกล่าวได้รับความคุ้มครองจากตำรวจอิสราเอล

“เราวิเคราะห์เห็นว่าทำโดยหัวรุนแรงชาวยิว…….ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสภาพที่เป็นอยู่ในอดีตที่มัสยิด”

ในปีที่ผ่านมาหัวรุนแรงตั้งถิ่นฐานชาวยิวมักจะมาพร้อมกับตำรวจอิสราเอล พวกเขาฝืนใช้ทางเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอที่เพิ่มมากขึ้น

Jerusalem’s Muslim Endowments Authority blasts increasingly frequent visits to Al-Aqsa by Jewish extremists

แบ่งปัน