มาดีนะห์: การประชุมทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการฮัจย์, อุมเราะฮฺครั้งที่ 17 ได้รับการเปิดตัวในมหาวิทยาลัย Taibah ในมาดีนะห์โดยมกุฎราชกุมาร Mohammed bin Naif, พร้อมกับเยี่ยมชมงาน

โดยสถาบันที่ Umm Al-Qura University กล่าวว่า “ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของฮัจย์อุมเราะฮ์และผู้เยี่ยมชมโดยการปรับแต่งบริการที่จัดไว้ให้แก่แขกผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาเฉพาะทาง”

นอกจากนี้ยังมีเจ้าชาย Faisal bin Salman ผู้ว่าฯมาดีนะห์ และประธานคณะกรรมการฮัจย์ในภูมิภาค  Mohammed Saleh Benten รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และ Umrah และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ; Bakri bin Maatouq Assas ผู้อำนวยการ Umm Al-Qura University และผู้บังคับบัญชาทั่วไปของ Custodian ของสถาบันมัสยิดศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองสำหรับการวิจัยฮัจย์และอุมเราะห์ และ Abdulaziz Al-Sarani ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย Taibah

ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ชมได้เข้าชมการนำเสนอผลงานของสถาบันและความร่วมมือด้านการวิจัยกับผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมเรียกร้องให้สื่อนำเสนอความพยายามที่แท้จริงในการนำเสนอบริการและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้แสวงบุญ

 

แบ่งปัน