ผู้เชี่ยวชาญและผู้บรรยายจาก 15 ประเทศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงชายแดนทางบกและทางทะเลในเจดดาห์ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนาเปิดตัวภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี Dr. Mohammed Ali Koman  เลขาธิการสภารัฐมนตรีมหาดไทยอาหรับและ Kiroja Michi Chini ผู้แทนเลขาธิการองค์การการเดินเรือนานาชาติ (IMO) เข้าร่วมพิธีเปิด

นายอับดุล อัล-บาลาวี ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยชายแดนกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการต่อต้านการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนเช่นการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการก่ออาชญากรรมทั่วทุกรูปแบบเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ กฎหมายระเบียบและกลไกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว

นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าการรักษาความปลอดภัยชายแดนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปรับปรุงความมั่นคงและความมั่นคงของประเทศ

แบ่งปัน