เที่ยวบินบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของซาอุดิอาระเบียซึ่งบรรทุกวัสดุพักพิงมากกว่า 85 ตันมาถึงสนามบินกาเซียนเท็ปของตุรกี

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จัดโดยศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของกษัตริย์ซัลมาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตอนเหนือของซีเรียและตอนใต้ของตุรกีในเดือนกุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน ราชอาณาจักรได้ส่งเครื่องบิน 15 ลำที่เต็มไปด้วยความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือตุรกีและซีเรีย มีผู้คนมากกว่า 55,000 คนในทั้งสองประเทศเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว และอีกจำนวนมากได้รับบาดเจ็บหรือไร้ที่อยู่อาศัย

แบ่งปัน