เคยได้ยินว่า ชุดชั้นใน เวลาเก่าหรือขาดไม่สามารถใช้งานได้ให้นำไปฝังดิน ด้วยสาเหตุอะไร ?

ตอบ      ไม่พบในหลักการศาสนาอิสลามว่าให้นำชุดชั้นในเก่าไปฝังดิน และไม่มีเหตุผลทางศาสนาในกรณีดังกล่าว

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน