เก็บเงินได้ประมาณ หนึ่งแสนบาท ในหนึ่งปี เพื่อที่จะไว้สร้างบ้านหรือซื้อบ้าน ต้องออกซะกาตไหม อย่างไร และถ้าหากว่าในปีต่อๆมาเรามีเงินเก็บเพิ่มอีก ต้องออกซะกาตเท่าไหร่ อย่างไร แต่จุดประสงค์ที่เก็บก็เพื่อสร้างบ้านซื้อที่ดิน

ตอบ      ปัจจุบันพิกัดเงินที่เก็บไว้มิได้ใช้จ่ายอะไรจำนวนประมาณ 120,000 บาท เมื่อครบปีจำเป็นต้องออกซะกาต 2.5 ไม่ว่าเงินนั้นจะเก็บไว้เพื่อการใดก็ตาม แต่ถ้ามีไม่ครบจำนวนดังกล่าวก็ไม่ต้องออกซะกาต หรือหากนำไปใช้หมุนเวียนในรอบปีก็ไม่ต้องออกซะกาตเช่นกัน เพราะศาสนาส่งเสริมให้มีการนำเงินไปหมุนเวียนในท้องตลาด

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน