ส่วนหนึ่งจากสัญญานหรือเครื่องหมาย ซึ่งใกล้แล้วแห่งวันกิยามัต คือปรากฏการแห่งความโง่เขลา แล้วมันจะขยายวงกว้างระหว่างผู้คน จนกระทั้งหาคนเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่ค่อยได้ และแล้วต่างคนก็เกี่ยงกันเป็นอิหม่าม อันเนื่องจากไร้ซึ่งความรู้ในบัญญัติแห่งอิสลาม และขาดความเห็นพร้องต้องกันในเรื่องของการอ่าน.

จากท่านหญิงสะลามะฮ์บินติฮัร ท่านร่อซู้ลกล่าวว่า ส่วนหนึ่งจากสัญญานวันกิยามัต ผู้คนต่างเกี่ยงกันเป็นเป็นอิหม่าม แล้วเขาทั้งหลายหาคนเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่พบ บันทึกโดยท่านอะบูดาวูด

จากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์ กล่าวว่า จะเกิดขึ้นในยุคหนึ่งซึ่งผู้คนจักรวมตัวกันละหมาดในมัสยิดแต่หาคนเป็นอิหม่ามไม่ได้ บันทึกโดยท่านฮาเก่ม

คิดว่าในยุคนี้อาจคงยังไม่พบเรื่องดังกล่าว อันเนื่องจากการเรียนรู้ยังคงมีการสืบสานและแสวงหากันต่อเนื่อง และผู้มีความรู้ยังคงสืบทอดในความรู้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ก็คงยังไม่เกิดขึ้นนะครับ เพราะส่วนใหญ่มัสยิดแต่ละแห่งมีคนแย่งกันเป็นอิหม่าม..เฮ้อ

ขอขอบคุณ : อ.อาลี กองเป็ง

 

jean-leon-gerome-prayer-in-the-house-of-an-arnaut-chief

แบ่งปัน